Reg No Name Approved Date Expiry Date
StS 1938015Kannaiyanraj Madhavaraj22-May-1931-Aug-21
StS 1734046Karmegam Mayakkannan18-Sep-1731-Aug-21
StS 1733050Karunagaran Prasathan18-Sep-1731-Aug-21
StS 1323055Karunanithy Karthikeyan10-Apr-1431-Aug-22
StS 1632051Karuppaiah Ashokrajan12-Dec-1631-Aug-21
StS 1940428Karuppiah Sureshkumar27-Dec-1931-Aug-21
StS 1938042Kasinathan Rajesh Kumar22-May-1931-Aug-21
StS 1733048Kaviya Kannappan23-May-1731-Aug-21
StS 1938005Kay Khine Su22-May-1931-Aug-21
StS 1906289Khin Khin Moe13-Aug-1931-Aug-21
StS 1906296Khin Moe Moe Lwin13-Aug-1931-Aug-21
StS 2041013Khin Thandar Oo8-Oct-2031-Aug-22
StS 1938002Khine Khine Kyawt San22-May-1931-Aug-21
StS 2041024Ko Ko Linn8-Oct-2031-Aug-22
StS 1632028Kottaisamy Subbiah12-Dec-1631-Aug-21
StS 1938046Krishnamoorthy Raju22-May-1931-Aug-21
StS 1734061Krishnan Balakrishnan5-Dec-1731-Aug-21
StS 1117010Krishnan Balamurugan 01-Sep-1131-Aug-22
StS 1322020Krishnan Muthukumar09-May-1331-Aug-21
StS 1733024Kuppusamy Sivamurugan23-May-1731-Aug-21